Produto Interior Bruto (PIB) municipal e comarcal


Apartado 1. Produto Interior Bruto da comarca. Serie 2010-2018


Produto Interior Bruto (PIB) en valores absolutos e por habitante
Unidade: miles de €, € por habitante

Evolución do PIB por habitante na comarca e en Galicia
Unidade: € por habitante


Apartado 2. Evolución temporal e achega das componentes do Produto Interior Bruto

Apartado 1. Distribución municipal do Produto interior bruto (PIB) da comarca


Produto interior bruto (PIB) en valores absolutos e por habitante
Unidade: miles de €, € por habitanteProduto Interior Bruto (PIB) por habitante por concello. Comparativa coa media da comarca e coa media de Galicia
Unidade: € por habitante

Distribución do Produto Interior Bruto (PIB) da comarca por concellos
Unidade: porcentaxe sobre o PIB da comarca


Apartado 2. Distribución sectorial do Valor engadido bruto (VEB) da comarca


Valor engadido bruto da comarca. Comparación con outra comarca e con Galicia
Unidade: miles de €, porcentaxe sobre o PIBValor engadido bruto da comarca. Comparación con outra comarca e con Galicia
Unidade: porcentaxe sobre o PIBProduto Interior Bruto (PIB) en valores absolutos e por habitante
Unidade: miles de €, € por habitanteEvolución do PIB por habitante no concello, na súa comarca e en Galicia
Unidade: € por habitanteDistribución do PIB por sectores no concello, na súa comarca e en Galicia
Unidade: porcentaxe sobre o PIB
NOTA: só dispoñible para os concellos de máis de 10.000 habitantes
Ano 2018