Galicia en cifras. Anuario 2009

Índice

1. Territorio, recursos naturais e medio

2. Poboación

3. Sanidade

4. Educación, cultura e lecer

5. Mundo laboral

6. Benestar e participaci�n social

7. Sector agrario, pesca e acuicultura

8. Enerxía, industria, e construción

9. Servizos de mercado

10. Administraci�n pública

11. Mercados e prezos

12. Actividade empresarial

13. Sistema de contas

14. Sociedade da información, ciencia e tecnoloxía

15. Anexo. Datos municipais

01-02-2011

Compartir: