Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME)

Resumo de resultados 03/02/2021
Datos correspondentes a xaneiro de 2021

Introdución

A Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME) é unha operación estatística que elabora o Instituto Galego de Estatística (IGE) con carácter mensual. Como indica o seu nome, a información difundida mediante esta estatística procede da explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (máis coñecido polas súas siglas BORME), atendendo para facer os cálculos á data de publicación de cada incidencia.

O obxectivo desta operación é medir a demografía das sociedades mercantís en Galicia, ofrecendo información sobre os seguintes puntos:

  • As empresas creadas, as que amplían e reducen capital, e as que desembolsan dividendos pasivos.
  • Información sobre as empresas en situación concursal e as quebras, disolucións, extincións e transformación de sociedades ocorridas no mes de estudo.
  • Información sobre o número de socios fundadores das sociedades constituídas cada mes, así como da súa distribución por sexo.

Constitucións e ampliacións

Sociedades mercantís constituídas e que amplían capital.
Galicia. Xaneiro de 2021

Número


Capital (en euros)

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Sociedades mercantís constituídas segundo a provincia de inscrición. Galicia. Xaneiro de 2021
Número, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)


En xaneiro de 2021 constituíronse en Galicia 287 sociedades mercantís. Este mes rexistráronse 23 constitucións menos que no mes anterior e 39 menos que no mes de xaneiro de 2020. O capital medio1 subscrito polas sociedades constituídas en outubro ascendeu a 67.496,21 euros por sociedade.

Por outra banda, en xaneiro de 2021 ampliaron o seu capital social 107 sociedades mercantís. O capital ampliado por estas sociedades ascendeu a máis de 382 millóns de euros. Con respecto ao mesmo mes do ano pasado, en xaneiro ampliaron capital 2 sociedades máis que as rexistradas hai 12 meses.

Como en meses precedentes, en xaneiro as provincias de A Coruña e Pontevedra rexistraron o maior número de constitucións, co 47,39% das sociedades mercantís creadas no primeiro caso e o 32,06% no segundo. O 11,50% das novas empresas constituídas fixou a súa sede na provincia de Ourense e o outro 9,06% restante na provincia de Lugo.

1O capital medio subscrito por sociedade calcúlase dividindo o capital total das sociedades constituídas/que amplían capital entre o número de sociedades constituídas/que amplían capital.

Demografía das empresas constituídas

Sociedades mercantís constituídas segundo a forma xurídica. Galicia. Xaneiro de 2021

Número, euros

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Case todas as empresas constituídas en xaneiro en Galicia adoptaron a forma de sociedades de responsabilidade limitada. O capital medio subscrito por este tipo de sociedades foi de 67.976,80 euros por empresa.

Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

O 24,74% das empresas creadas en xaneiro pertencen á rama do comercio. As seguintes actividades en importancia son as actividades inmobiliarias, financeiras e de seguros (co 14,98% das constitucións rexistradas en xaneiro), a hostalaría (co 11,5%), a construción (co 10,45%) e a industria e enerxía (co 9,41%).

A presenza do sexo masculino segue a ser maioritaria na creación de empresas, como en meses precedentes: 267 socios (o 75,64% do total) fronte a 86 socias (24,36%) en xaneiro de 2021.

Ademais, as sociedades mercantís creadas en Galicia adoitan estar compostas por un número de socios moi pequeno, limitado nunha porcentaxe moi elevada das constitucións a unha soa persoa. De feito, en xaneiro, o 75,61% das sociedades constituídas foron creadas por un único socio fundador e o 20,21% por dous socios.Distribución dos socios fundadores das sociedades mercantís constituídas segundo o sexo. Galicia. Xaneiro de 2021
Persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Disolucións, reducións de capital e transformación de sociedades

Sociedades mercantís disoltas e que reducen capital. Galicia
Número

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Sociedades mercantís con escisións, fusións ou en situación concursal. Galicia
Número

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

En xaneiro de 2021 disolvéronse 231 sociedades mercantís en Galicia, 27 máis que en decembro de 2020. Con respecto ao acontecido hai un ano, o número de disolucións aumentou en 17 unidades. Vinte e tres empresas reduciron o seu capital social en xaneiro. Este mes rexistrátonse dez procedementos de fusión de sociedades e tres de escisión.

O mes de xaneiro pechou con 17 sociedades afectadas por concurso de acredores. Con respecto ao acontecido hai un ano, en xaneiro de 2020 había 4 sociedades menos afectadas por esta situación que en xaneiro de 2021.

Distribución das constitucións por concellos

Sociedades mercantís constituídas segundo o concello de inscrición
Dende febreiro de 2020 a xaneiro de 2021

Número

Fonte: IGE    (descarga da táboa)


Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.
Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies
     De acordo
Compartir: