Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME)

Resumo de resultados 06/05/2020
Datos correspondentes a abril de 2020

Introdución

A Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME) é unha operación estatística que elabora o Instituto Galego de Estatística (IGE) con carácter mensual. Como indica o seu nome, a información difundida mediante esta estatística procede da explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (máis coñecido polas súas siglas BORME), atendendo para facer os cálculos á data de publicación de cada incidencia.

O obxectivo desta operación é medir a demografía das sociedades mercantís en Galicia, ofrecendo información sobre os seguintes puntos:

  • As empresas creadas, as que amplían e reducen capital, e as que desembolsan dividendos pasivos.
  • Información sobre as empresas en situación concursal e as quebras, disolucións, extincións e transformación de sociedades ocorridas no mes de estudo.
  • Información sobre o número de socios fundadores das sociedades constituídas cada mes, así como da súa distribución por sexo.

Constitucións e ampliacións

Sociedades mercantís constituídas e que amplían capital.
Galicia. Abril de 2020

Número


Capital (en euros)

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Sociedades mercantís constituídas segundo a provincia de inscrición. Galicia. Abril de 2020
Número, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)


En abril de 2020 constituíronse en Galicia 96 sociedades mercantís. Este mes rexistráronse 248 constitucións menos que no mes anterior e 292 menos que no mes de abril de 2019. O capital medio1 subscrito polas sociedades constituídas en abril ascendeu a 235.811,84 euros por sociedade.

Por outra banda, en abril de 2020 ampliaron o seu capital social 26 sociedades mercantís. O capital ampliado por estas sociedades ascendeu a 5,6 millóns de euros. Con respecto ao mesmo mes do ano pasado, en abril ampliaron capital noventa e dúas sociedades menos que as rexistradas hai 12 meses.

Como en meses precedentes, en abril as provincias da Coruña e Pontevedra rexistraron o maior número de constitucións, co 42,71% das sociedades mercantís creadas no primeiro caso e o 28,13% no segundo. O 18,75% das novas empresas constituídas fixou a súa sede na provincia de Lugo e o outro 10,42% na provincia de Ourense.

1O capital medio subscrito por sociedade calcúlase dividindo o capital total das sociedades constituídas/que amplían capital entre o número de sociedades constituídas/que amplían capital.

Demografía das empresas constituídas

Sociedades mercantís constituídas segundo a forma xurídica. Galicia. Abril de 2020

Número, euros

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Case todas as empresas constituídas en abril en Galicia adoptaron a forma de sociedades de responsabilidade limitada. O capital medio subscrito por este tipo de sociedades foi de 238.262,49 euros por empresa.

Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

O 25% das empresas creadas en abril pertencen á rama do comercio. As seguintes actividades en importancia son a construción (13,54%), as actividades inmobiliarias, financeiras e de seguros (10,42%) e a hostalaría e as actividades profesionais (9,38%).

A presenza do sexo masculino segue a ser maioritaria na creación de empresas, como en meses precedentes: 109 socios (o 79,56% do total) fronte a 28 socias (20,44%) en abril de 2020.

Ademais, as sociedades mercantís creadas en Galicia adoitan estar compostas por un número de socios moi pequeno, limitado nunha porcentaxe moi elevada das constitucións a unha soa persoa. De feito, en abril, o 68,75% das sociedades constituídas foron creadas por un único socio fundador e o 17,71% por dous socios.Distribución dos socios fundadores das sociedades mercantís constituídas segundo o sexo. Galicia. Abril de 2020
Persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Disolucións, reducións de capital e transformación de sociedades

Sociedades mercantís disoltas e que reducen capital. Galicia
Número

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Sociedades mercantís con escisións, fusións ou en situación concursal. Galicia
Número

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

En abril de 2020 disolvéronse 28 sociedades mercantís en Galicia, 79 menos que en marzo de 2020. Con respecto ao acontecido hai un ano, o número de disolucións diminuíu en 146 unidades. Catro empresas reduciron o seu capital social en abril. Este mes non se rexistrou ningún proceso de fusión nin de escisión.

O mes de abril pechou con 4 sociedades afectadas por concurso de acredores. Con respecto ao acontecido hai un ano, en abril de 2019 había dezaoito sociedades máis afectadas por esta situación que en abril de 2020.

Distribución das constitucións por concellos

Sociedades mercantís constituídas segundo o concello de inscrición
Dende maio de 2019 a abril de 2020

Número

Fonte: IGE    (descarga da táboa)


Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.
Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies
     De acordo
Compartir: