Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME)

Resumo de resultados 03/07/2020
Datos correspondentes a xuño de 2020

Introdución

A Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME) é unha operación estatística que elabora o Instituto Galego de Estatística (IGE) con carácter mensual. Como indica o seu nome, a información difundida mediante esta estatística procede da explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (máis coñecido polas súas siglas BORME), atendendo para facer os cálculos á data de publicación de cada incidencia.

O obxectivo desta operación é medir a demografía das sociedades mercantís en Galicia, ofrecendo información sobre os seguintes puntos:

  • As empresas creadas, as que amplían e reducen capital, e as que desembolsan dividendos pasivos.
  • Información sobre as empresas en situación concursal e as quebras, disolucións, extincións e transformación de sociedades ocorridas no mes de estudo.
  • Información sobre o número de socios fundadores das sociedades constituídas cada mes, así como da súa distribución por sexo.

Constitucións e ampliacións

Sociedades mercantís constituídas e que amplían capital.
Galicia. Xuño de 2020

Número


Capital (en euros)

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Sociedades mercantís constituídas segundo a provincia de inscrición. Galicia. Xuño de 2020
Número, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)


En xuño de 2020 constituíronse en Galicia 241 sociedades mercantís. Este mes rexistráronse 132 constitucións máis que no mes anterior e 10 menos que no mes de xuño de 2019. O capital medio1 subscrito polas sociedades constituídas en maio ascendeu a 45.170,50 euros por sociedade.

Por outra banda, en xuño de 2020 ampliaron o seu capital social 53 sociedades mercantís. O capital ampliado por estas sociedades ascendeu a case 14,0 millóns de euros. Con respecto ao mesmo mes do ano pasado, en xuño ampliaron capital trinta e catro sociedades menos que as rexistradas hai 12 meses.

Como en meses precedentes, en xuño as provincias de Pontevedra e A Coruña rexistraron o maior número de constitucións, co 45,23% das sociedades mercantís creadas no primeiro caso e o 34,85% no segundo. O 12,45% das novas empresas constituídas fixou a súa sede na provincia de Ourense e o outro 7,47% na provincia de Lugo.

1O capital medio subscrito por sociedade calcúlase dividindo o capital total das sociedades constituídas/que amplían capital entre o número de sociedades constituídas/que amplían capital.

Demografía das empresas constituídas

Sociedades mercantís constituídas segundo a forma xurídica. Galicia. Xuño de 2020

Número, euros

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Case todas as empresas constituídas en xuño en Galicia adoptaron a forma de sociedades de responsabilidade limitada. O capital medio subscrito por este tipo de sociedades foi de 45.653,97 euros por empresa.

Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

O 22,82% das empresas creadas en xuño pertencen á rama do comercio. As seguintes actividades en importancia son a hostalaría (14,52%), a industria e enerxía (10,37%) e as actividades inmobiliarias, financeiras e de seguros (10,37%).

A presenza do sexo masculino segue a ser maioritaria na creación de empresas, como en meses precedentes: 241 socios (o 80,07% do total) fronte a 60 socias (19,93%) en xuño de 2020.

Ademais, as sociedades mercantís creadas en Galicia adoitan estar compostas por un número de socios moi pequeno, limitado nunha porcentaxe moi elevada das constitucións a unha soa persoa. De feito, en xuño, o 75,52% das sociedades constituídas foron creadas por un único socio fundador e o 19,92% por dous socios.Distribución dos socios fundadores das sociedades mercantís constituídas segundo o sexo. Galicia. Xuño de 2020
Persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Disolucións, reducións de capital e transformación de sociedades

Sociedades mercantís disoltas e que reducen capital. Galicia
Número

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Sociedades mercantís con escisións, fusións ou en situación concursal. Galicia
Número

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

En xuño de 2020 disolvéronse 40 sociedades mercantís en Galicia, trece máis que en maio de 2020. Con respecto ao acontecido hai un ano, o número de disolucións diminuíu en 14 unidades. Dezasete empresas reduciron o seu capital social en xuño. Este mes non se rexistrou ningún proceso de fusión nin de escisión.

O mes de xuño pechou con nove sociedades afectadas por concurso de acredores. Con respecto ao acontecido hai un ano, en xuño de 2019 había unha sociedade menos afectada por esta situación que en xuño de 2020.

Distribución das constitucións por concellos

Sociedades mercantís constituídas segundo o concello de inscrición
Dende xullo de 2019 a xuño de 2020

Número

Fonte: IGE    (descarga da táboa)


Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.
Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies
     De acordo
Compartir: