Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME)

Resumo de resultados 05/10/2020
Datos correspondentes a setembro de 2020

Introdución

A Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME) é unha operación estatística que elabora o Instituto Galego de Estatística (IGE) con carácter mensual. Como indica o seu nome, a información difundida mediante esta estatística procede da explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (máis coñecido polas súas siglas BORME), atendendo para facer os cálculos á data de publicación de cada incidencia.

O obxectivo desta operación é medir a demografía das sociedades mercantís en Galicia, ofrecendo información sobre os seguintes puntos:

  • As empresas creadas, as que amplían e reducen capital, e as que desembolsan dividendos pasivos.
  • Información sobre as empresas en situación concursal e as quebras, disolucións, extincións e transformación de sociedades ocorridas no mes de estudo.
  • Información sobre o número de socios fundadores das sociedades constituídas cada mes, así como da súa distribución por sexo.

Constitucións e ampliacións

Sociedades mercantís constituídas e que amplían capital.
Galicia. Setembro de 2020

Número


Capital (en euros)

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Sociedades mercantís constituídas segundo a provincia de inscrición. Galicia. Setembro de 2020
Número, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)


En setembro de 2020 constituíronse en Galicia 251 sociedades mercantís. Este mes rexistráronse 8 constitucións menos que no mes anterior e 14 menos que no mes de setembro de 2019. O capital medio1 subscrito polas sociedades constituídas en agosto ascendeu a 49.279,31 euros por sociedade.

Por outra banda, en setembro de 2020 ampliaron o seu capital social 92 sociedades mercantís. O capital ampliado por estas sociedades ascendeu a máis de 18 millóns de euros. Con respecto ao mesmo mes do ano pasado, en setembro ampliaron capital 3 sociedades menos que as rexistradas hai 12 meses.

Como en meses precedentes, en setembro as provincias de Pontevedra e A Coruña rexistraron o maior número de constitucións, co 47,01% das sociedades mercantís creadas no primeiro caso e o 35,06% no segundo. O 9,16% das novas empresas constituídas fixou a súa sede na provincia de Lugo e o outro 8,76% restante na provincia de Ourense.

1O capital medio subscrito por sociedade calcúlase dividindo o capital total das sociedades constituídas/que amplían capital entre o número de sociedades constituídas/que amplían capital.

Demografía das empresas constituídas

Sociedades mercantís constituídas segundo a forma xurídica. Galicia. Setembro de 2020

Número, euros

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Case todas as empresas constituídas en setembro en Galicia adoptaron a forma de sociedades de responsabilidade limitada. O capital medio subscrito por este tipo de sociedades foi de 50.488,46 euros por empresa.

Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

O 22,31% das empresas creadas en setembro pertencen á rama do comercio. As seguintes actividades en importancia son as relacionadas co sector da hostalaría (co 14,34% das constitucións rexistradas en setembro) e as actividades inmobiliarias, financeiras e de seguros (13,94%).

A presenza do sexo masculino segue a ser maioritaria na creación de empresas, como en meses precedentes: 246 socios (o 73,0% do total) fronte a 91 socias (27,0%) en setembro de 2020.

Ademais, as sociedades mercantís creadas en Galicia adoitan estar compostas por un número de socios moi pequeno, limitado nunha porcentaxe moi elevada das constitucións a unha soa persoa. De feito, en setembro, o 69,32% das sociedades constituídas foron creadas por un único socio fundador e o 24,70% por dous socios.Distribución dos socios fundadores das sociedades mercantís constituídas segundo o sexo. Galicia. Setembro de 2020
Persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Disolucións, reducións de capital e transformación de sociedades

Sociedades mercantís disoltas e que reducen capital. Galicia
Número

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Sociedades mercantís con escisións, fusións ou en situación concursal. Galicia
Número

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

En setembro de 2020 disolvéronse 113 sociedades mercantís en Galicia, 55 máis que en agosto de 2020. Con respecto ao acontecido hai un ano, o número de disolucións aumentou en 42 unidades. Trece empresas reduciron o seu capital social en setembro. Este mes rexistrátonse 13 procedementos de fusión de sociedades e 1 realizou unha escisión.

O mes de setembro pechou con 14 sociedades afectadas por concurso de acredores. Con respecto ao acontecido hai un ano, en setembro de 2019 había 1 sociedades menos afectada por esta situación que en setembro de 2020.

Distribución das constitucións por concellos

Sociedades mercantís constituídas segundo o concello de inscrición
Dende outubro de 2019 a setembro de 2020

Número

Fonte: IGE    (descarga da táboa)


Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.
Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies
     De acordo
Compartir: