Índices de valor unitario para o comercio exterior. Referencia 2010. Resumo de resultados

Resumo de resultados 02/07/2018
Datos correspondentes a abril de 2018

Introdución

Os Índices de valor unitario para o comercio exterior é unha operación estatística que elabora o Instituto Galego de Estatística (IGE) con periodicidade mensual.

O obxectivo desta operación estatística é obter unha aproximación aos índices de prezos das operacións de exportación e importación de mercadorías con orixe ou destino en Galicia, excluíndo o comercio co resto de España.

As principais utilidades destes índices son as seguintes: permiten aproximar a evolución dos prezos das exportacións e importacións; úsanse como deflactores para seguir a evolución en volume do comercio exterior; serven para construír indicadores como a relación real de intercambio ou os índices de competitividade.

Evolución

No mes de abril os prezos dos bens exportados na Comunidade Autónoma de Galicia aumentaron un 0,2% con respecto ao mesmo mes do ano anterior. Para os bens importados, os prezos rexistraron un aumento do 0,7%.

Índices de valor unitario. Taxas de variación interanuais. Galicia

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Clasificación por destino económico dos bens

Atendendo á clasificación por destino económico, produciuse unha diminución interanual do 5,26% nos prezos das exportacións de bens de consumo. Os prezos dos bens intermedios aumentaron un 7,26% respecto ao mes de abril de 2017 e os prezos dos bens de capital aumentaron un 7,86%.

Nas importacións, os prezos dos bens intermedios diminuíron un 1,37% respecto ao mes de abril do ano anterior. Pola súa banda, os prezos dos bens de consumo rexistraron un aumento interanual do 5,35% e os prezos dos bens de capital diminuíron o 13,60%.

Índices de valor unitario. Índice xeral e clasificación por destino económico dos bens. Galicia
Taxas de variación interanuais en porcentaxes

EXPORTACIÓNS

IMPORTACIÓNS

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Clasificación por orixe/destino xeográfico

Por destino xeográfico, produciuse un aumento interanual do 1,14% nos prezos dos bens exportados aos países da Unión Económica e Monetaria, os prezos das exportacións cara á OCDE diminuíron un 0,55% e os prezos dos bens destinados á Unión Europea diminuíron un 0,04%. Os prezos das exportacións enviadas ao resto do mundo aumentaron un 5,32% en termos interanuais en abril.

Por orixe dos bens importados, os prezos dos bens procedentes de países pertencentes á Unión Europea aumentaron un 2,15% en termos interanuais. Para a Unión Económica e Monetaria os prezos das importacións rexistraron un aumento do 2,14% e para a OCDE do 0,23%. Os prezos das importacións procedentes do resto do mundo aumentaron un 1,62% en termos interanuais en abril.

Índices de valor unitario. Clasificación por orixe/destino xeográfico. Galicia
Taxas de variación interanuais en porcentaxes

EXPORTACIÓNS

IMPORTACIÓNS

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Definicións e máis información

Definicións

Acceso ás táboas de datos:

Compartir: