Índices de valor unitario para o comercio exterior. Referencia 2010. Resumo de resultados

Resumo de resultados 29/03/2019
Datos correspondentes a xaneiro de 2019

Introdución

Os Índices de valor unitario para o comercio exterior é unha operación estatística que elabora o Instituto Galego de Estatística (IGE) con periodicidade mensual.

O obxectivo desta operación estatística é obter unha aproximación aos índices de prezos das operacións de exportación e importación de mercadorías con orixe ou destino en Galicia, excluíndo o comercio co resto de España.

As principais utilidades destes índices son as seguintes: permiten aproximar a evolución dos prezos das exportacións e importacións; úsanse como deflactores para seguir a evolución en volume do comercio exterior; serven para construír indicadores como a relación real de intercambio ou os índices de competitividade.

Evolución

No mes de xaneiro os prezos dos bens exportados na Comunidade Autónoma de Galicia aumentaron un 5,4% con respecto ao mesmo mes do ano anterior. Para os bens importados, os prezos mantivéronse sen variacións.

Índices de valor unitario. Taxas de variación interanuais. Galicia

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Clasificación por destino económico dos bens

Atendendo á clasificación por destino económico, produciuse un aumento interanual do 3,14% nos prezos das exportacións de bens de consumo. Os prezos dos bens intermedios aumentaron un 7,26% respecto ao mes de xaneiro de 2018 e os prezos dos bens de capital aumentaron un 11,79%.

Nas importacións, os prezos dos bens de consumo diminuíron un 5,90% respecto ao mes de xaneiro do ano anterior. Pola súa banda, os prezos dos bens intermedios rexistraron un aumento interanual do 3,18% e os dos bens de capital un aumento do 12,58%.

Índices de valor unitario. Índice xeral e clasificación por destino económico dos bens. Galicia
Taxas de variación interanuais en porcentaxes

EXPORTACIÓNS

IMPORTACIÓNS

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Clasificación por orixe/destino xeográfico

Por destino xeográfico, produciuse un aumento interanual do 3,04% nos prezos dos bens exportados aos países da Unión Económica e Monetaria e do 3,43% nos das exportacións á Unión Europea. En xaneiro produciuse un aumento do 4,48% nos prezos das exportacións á OCDE e do 12,61% nas exportacións enviadas ao resto do mundo en termos interanuais.

Por orixe dos bens importados, os prezos dos bens procedentes de países pertencentes á Unión Económica e Monetaria diminuíron un 3,18% en termos interanuais. Para a Unión Europea os prezos das importacións rexistraron unha diminución do 3,37% e para a OCDE do 2,39%. Finalmente, este mes aumentaron en termos interanuais os prezos das importacións procedentes do resto do mundo (un 5,13%).

Índices de valor unitario. Clasificación por orixe/destino xeográfico. Galicia
Taxas de variación interanuais en porcentaxes

EXPORTACIÓNS

IMPORTACIÓNS

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Definicións e máis información

Definicións

Acceso ás táboas de datos:

Compartir: