Cadea forestal-madeira

Contexto da cadea forestal madeira

Ramas da cadea forestal-madeira na economía galega


Peso das ramas da industria manufactureira no total da industria manufactureira galega

Peso das industrias da industria forestal-madeira no total da industria


Peso da cadea forestal-madeira en Europa

Produtos da cadea forestal madeira

Definicións

Descarga de datos

Fontes de información

IGE. Elaboración a partir de: IGE. Contas económicas de Galicia, IGE. Directorio de empresas e unidades locais e IGE. Marco Input-Output de Galicia

Compartir: