Mapa das parroquias de Galicia segundo o subgrao de urbanización (GU 2011)

Fonte: IGE. Clasificación do grao de urbanización das parroquias e dos concellos galegos (GU 2011)

Compartir: