Idade media á maternidade

ZDP: Zona densamente poboada; ZIP: Zona intermedia; ZPP: Zona pouco poboada

Información para Galicia e provincias segundo o grao de urbanización

Idade media á maternidade segundo o grao de urbanización. Información para Galicia e provincias. Ano 2017

Información para Galicia segundo o subgrao de urbanización

Idade media á maternidade segundo o subgrao de urbanización. Galicia

A idade media á maternidade non presenta diferenzas moi significativas segundo o grao de urbanización. Non obstante, a ZDP destaca lixeiramente con respecto ás outras dúas zonas posto que rexistra tanto para Galicia como para as súas provincias os valores máis altos da idade media á maternidade. No ano 2017, a idade media á maternidade acadou na ZDP os 33,2 anos.

Obsérvase tamén no período 2004-2017 un incremento da idade media á maternidade en todas as subzonas de urbanización, o que confirma un retraso na idade á maternidade en toda Galicia.


Idade media á maternidade segundo o subgrao de urbanización. Galicia

Definicións, fontes e máis información

Definicións

Máis definicións de interese

Descarga de datos

Fontes de información

IGE. Elaboración propia a partir de: IGE. Cifras poboacionais de referencia, IGE-INE. Movemento Natural da Poboación

Compartir: