Esperanza de vida ao nacer

ZDP: Zona densamente poboada; ZIP: Zona intermedia; ZPP: Zona pouco poboada

Información para Galicia e provincias segundo o grao de urbanización

Esperanza de vida ao nacer segundo o grao de urbanización. Información para Galicia e provincias. Ano 2015

Información para Galicia segundo o subgrao de urbanización

Esperanza de vida ao nacer segundo sexo e subgrao de urbanización. Galicia

A esperanza de vida ao nacer non presenta diferenzas significativas entre as zonas de urbanización de Galicia e situouse no ano 2015 en torno aos 82,6 anos.

No período 2002-2015 a esperanza de vida ao nacer da poboación galega incrementouse en case dous anos e medio. Ademais, todas as subzonas de urbanización presentan un comportamento similar nese período.

Por outra parte, cómpre resaltar que a esperanza de vida das mulleres, que no ano 2015 supera os 85 anos, é superior á dos homes, que se sitúa en torno aos 79,5 anos. Esta diferenza do indicador entre sexos é similar nas distintas subzonas de urbanización.


Esperanza de vida ao nacer segundo sexo e subgrao de urbanización. Galicia. Ano 2015

Definicións, fontes e máis información

Definicións

Descarga de datos

Fontes de información

IGE. Elaboración propia a partir de: IGE - Consellería de Sanidade. Táboas de mortalidade

Compartir: