Porcentaxe de poboación estranxeira

ZDP: Zona densamente poboada; ZIP: Zona intermedia; ZPP: Zona pouco poboada

Información para Galicia e provincias segundo o grao de urbanización

Porcentaxe de poboación estranxeira segundo o grao de urbanización. Información para Galicia e provincias. Ano 2016


Información para Galicia segundo o subgrao de urbanización

Porcentaxe de poboación estranxeira segundo o subgrao de urbanización. Galicia

A porcentaxe de poboación estranxeira en Galicia aumenta a medida que aumenta o grao de urbanización, e alcanza polo tanto na ZDP o seu valor máis alto (4,1% no ano 2016).

Este comportamento repítese ao considerar o indicador a nivel provincial no caso de A Coruña e Pontevedra. Lugo e Ourense destacan por unha porcentaxe de poboación estranxeira na ZIP moi elevada, 5,4% e 6,3% respectivamente no ano 2016. De feito, estes valores son superiores ás porcentaxes de poboación estranxeira observadas na ZDP das outras provincias.

No período 1998-2016 a porcentaxe de poboación estranxeira incrementouse en todas as subzonas de urbanización. No ano 2016 a ZDP é a subzona na que a incidencia de poboación estranxeira é maior, ao redor do 4,1%. Pola contra, no 2016 en todas as subzonas da ZPP esta porcentaxe situase entre o 2% e o 2,2%.


Porcentaxe de poboación estranxeira segundo o subgrao de urbanización. Galicia. Anos 1998 e 2016

Definicións, fontes e máis información

Definicións

Máis definicións de interese

Descarga de datos

Fontes de información

IGE. Elaboración propia a partir de INE. Padrón municipal de habitantes

Compartir: