Porcentaxe de poboación estranxeira

ZDP: Zona densamente poboada; ZIP: Zona intermedia; ZPP: Zona pouco poboada

Información para Galicia e provincias segundo o grao de urbanización

Porcentaxe de poboación estranxeira segundo o grao de urbanización. Información para Galicia e provincias. Ano 2018


Información para Galicia segundo o subgrao de urbanización

Porcentaxe de poboación estranxeira segundo o subgrao de urbanización. Galicia

A porcentaxe de poboación estranxeira en Galicia aumenta a medida que aumenta o grao de urbanización, e acada polo tanto na ZDP o seu valor máis alto (4,3% no ano 2018).

Este comportamento repítese ao considerar o indicador a nivel provincial no caso de A Coruña e Pontevedra. Lugo e Ourense destacan por unha porcentaxe de poboación estranxeira moi elevada, tanto na ZDP como na ZIP, pero máis elevada nesta última. De feito, estes valores son superiores ás porcentaxes de poboación estranxeira observadas na ZDP das outras provincias.

No período 1998-2018 a porcentaxe de poboación estranxeira incrementouse en todas as subzonas de urbanización. No ano 2018 a ZDP é a subzona na que a incidencia de poboación estranxeira é maior, ao redor do 4,3%. Pola contra, no 2018 en todas as subzonas da ZPP esta porcentaxe situase entre o 2,2% e o 2,3%.


Porcentaxe de poboación estranxeira segundo o subgrao de urbanización. Galicia. Anos 1998 e 2018

Definicións, fontes e máis información

Definicións

Máis definicións de interese

Descarga de datos

Fontes de información

IGE. Elaboración propia a partir de INE. Padrón municipal de habitantes

Compartir: