Taxa bruta de natalidade

ZDP: Zona densamente poboada; ZIP: Zona intermedia; ZPP: Zona pouco poboada

Información para Galicia e provincias segundo o grao de urbanización

Taxa bruta de natalidade segundo o grao de urbanización. Información para Galicia e provincias. Ano 2016

Información para Galicia segundo o subgrao de urbanización

Taxa bruta de natalidade segundo o subgrao de urbanización. Galicia

A taxa bruta de natalidade de Galicia situouse no ano 2016 en 7 nacementos por 1.000 habitantes. A consideración do indicador segundo o grao de urbanización permite resaltar en primeiro lugar que a ZPP se diferenza das outras dúas zonas pola súa baixa taxa de natalidade (5,2 nacementos por 1.000 habitantes no ano 2016) e, en segundo lugar que na ZDP e na ZIP a taxa bruta de natalidade é moi parecida.

No ano 2016 a taxa bruta de natalidade sitúase en valores moi similares aos do 2002 en todas as subzonas; non obstante, cómpre resaltar o caso da ZIP alta, onde este indicador diminúe en 0,8 nacementos por cada 1.000 habitantes.

A ZPP baixa, na que o indicador toma o valor de 4,3 nacementos por 1.000 habitantes, é a zona con peor natalidade de Galicia. A ZIP alta e a ZDP presentan comportamentos similares en termos de natalidade, con 7,9 e 7,7 nacementos por 1.000 habitantes respectivamente no ano 2016.


Taxa bruta de natalidade segundo o subgrao de urbanización. Galicia. Anos 2002 e 2016

Definicións, fontes e máis información

Definicións

Máis definicións de interese

Descarga de datos

Fontes de información

IGE. Elaboración propia a partir de: IGE. Cifras poboacionais de referencia, IGE-INE. Movemento Natural da Poboación

Compartir: