Índice sintético de fecundidade

ZDP: Zona densamente poboada; ZIP: Zona intermedia; ZPP: Zona pouco poboada

Información para Galicia e provincias segundo o grao de urbanización

Índice sintético de fecundidade segundo o grao de urbanización. Información para Galicia e provincias. Ano 2015

Información para Galicia segundo o subgrao de urbanización

Índice sintético de fecundidade segundo o subgrao de urbanización. Galicia

O número medio de fillos por muller é lixeiramente máis alto na ZDP e na ZIP que na zona máis rural (ZPP) onde é inferior a 1, agás na provincia da Coruña. De todos os xeitos, a pesar do mellor comportamento do índice sintético de fecundidade nesas dúas zonas, ningunha das tres zonas de urbanización ten asegurado o reemprazo xeracional, que se sitúa en 2,1 fillos por muller.
Por provincias, o número medio de fillos por muller alcanza o seu valor máis alto na Coruña e o máis baixo en Ourense.
No período 2002-2015 o número medio de fillos por muller en Galicia pasou de 0,95 a 1,10. Por subzonas o comportamento é similar, se ben hai que resaltar que ningunha delas consegue superar no ano 2015 o valor de 1,2 fillos muller.
Por último, cómpre sinalar que nas subzonas máis rurais, ZPP intermedia e ZPP baixa, non logra alcanzar a cifra de 1 fillo por muller; na ZPP baixa o indicador se sitúa no ano 2015 en 0,86. No outro extremo atópanse a ZDP e a ZIP alta e baixa, que con valores superiores a 1,1 fillos por muller, son as que mellor se comportan.


Índice sintético de fecundidade segundo o subgrao de urbanización. Galicia

Definicións, fontes e máis información

Definicións

Máis definicións de interese

Descarga de datos

Fontes de información

IGE. Elaboración propia a partir de: IGE. Cifras poboacionais de referencia, IGE-INE. Movemento Natural da Poboación

Compartir: