Renda dispoñible bruta por habitante (euros)

ZDP: Zona densamente poboada; ZIP: Zona intermedia; ZPP: Zona pouco poboada

Información para Galicia e provincias segundo o grao de urbanización

Renda dispoñible bruta por habitante (euros) segundo o grao de urbanización. Información para Galicia e provincias. Ano 2015

A renda dispoñible bruta por habitante no ano 2015 ten un patrón similar en todas as provincias, e crece xunto co grao de urbanización. Na provincia de Lugo é onde a ZIP e a ZPP teñen unha renda dispoñible bruta por habitante máis próxima.

A provincia na que hai máis diferenza entre a renda dispoñible bruta nas zonas ZDP e ZPP é Ourense, onde a brecha é de 5.878 euros, mentres que a máis homoxénea é Lugo, onde a dita brecha é de 4.095 euros.

Entre os anos 2010 e 2013 a renda dispoñible bruta diminuíu en todas as subzonas de urbanización, agás na ZPP baixa. No último ano para o que se dispón de datos, o 2015, semella que esta variable comeza a recuperarse en todas as subzonas.

Información para Galicia segundo o subgrao de urbanización

Renda dispoñible bruta por habitante (euros) segundo o subgrao de urbanización. Galicia

Renda dispoñible bruta por habitante (euros) segundo o subgrao de urbanización. Galicia

Definicións, fontes e máis información

Definicións

Máis definicións de interese

Descarga de datos

Fontes de información

IGE. Elaboración propia a partir de: IGE. Contas de distribución da renda dos fogares por concellos

Compartir: