Renda dispoñible bruta por habitante (euros)

ZDP: Zona densamente poboada; ZIP: Zona intermedia; ZPP: Zona pouco poboada

Información para Galicia e provincias segundo o grao de urbanización

Renda dispoñible bruta por habitante (euros) segundo o grao de urbanización. Información para Galicia e provincias. Ano 2009

A renda dispoñible bruta por habitante no ano 2009 ten un patrón similar en todas as provincias, e crece xunto co grao de urbanización. Na provincia de Lugo é onde a ZIP e a ZPP teñen unha renda dispoñible bruta por habitante máis próxima.

A provincia na que hai máis diferenza entre a renda dispoñible bruta nas zonas ZDP e ZPP é Ourense, onde a brecha é de 6.602,6 euros, mentres que a máis homoxénea é Pontevedra, onde a dita brecha é de 4.842,2 euros.

Desde o ano 2000 a renda dispoñible bruta por habitante creceu en todas as subzonas, e está moi próxima nas subzonas ZIP alta e ZIP baixa.
Aínda que a evolución en todas as subzonas é moi similar, a diferenza entre a maior (ZDP) e a menor (ZPP baixa) incrementouse en 1.655,6 euros no período 2000-2009.

Información para Galicia segundo o subgrao de urbanización

Renda dispoñible bruta por habitante (euros) segundo o subgrao de urbanización. Galicia

Renda dispoñible bruta por habitante (euros) segundo o subgrao de urbanización. Galicia

Definicións, fontes e máis información

Definicións

Máis definicións de interese

Descarga de datos

Fontes de información

IGE. Elaboración propia a partir de: IGE. Contas de distribución da renda dos fogares por concellos

Compartir: