Saldo de rendas primarias bruto sobre a renda dispoñible bruta

ZDP: Zona densamente poboada; ZIP: Zona intermedia; ZPP: Zona pouco poboada

Información para Galicia e provincias segundo o grao de urbanización

Saldo de rendas primarias bruto sobre a renda dispoñible bruta segundo o grao de urbanización. Información para Galicia e provincias. Ano 2009


Información para Galicia segundo o subgrao de urbanización

Saldo de rendas primarias bruto sobre a renda dispoñible bruta segundo o subgrao de urbanización. Galicia

En Galicia, no ano 2009, o saldo de rendas primarias bruto sobre a renda dispoñible bruta crece co grao de urbanización e só na ZPP é inferior ao 100%; o que quere dicir que na ZPP a renda dispoñible bruta supera ao saldo de rendas primarias bruto.

Dende o ano 2007 o indicador saldo de rendas primarias bruto sobre a renda dispoñible bruta empeza a decrecer; a partir dese ano a actividade produtiva decrece ou diminúe o seu crecemento e polo tanto baixan a remuneración de asalariados e as rendas mixtas pero soben as prestacións sociais (por exemplo, prestacións por desemprego) e baixan os impostos.


Saldo de rendas primarias bruto sobre a renda dispoñible bruta segundo o subgrao de urbanización. Galicia. Anos 2000 e 2009

Definicións, fontes e máis información

Definicións

Máis definicións de interese

Descarga de datos

Fontes de información

IGE. Elaboración propia a partir de: IGE. Contas de distribución da renda dos fogares por concellos

Compartir: