Remuneración de asalariados sobre a renda dispoñible bruta

ZDP: Zona densamente poboada; ZIP: Zona intermedia; ZPP: Zona pouco poboada

Información para Galicia e provincias segundo o grao de urbanización

Remuneración de asalariados sobre a renda dispoñible bruta segundo o grao de urbanización. Información para Galicia e provincias. Ano 2015


Información para Galicia segundo o subgrao de urbanización

Remuneración de asalariados sobre a renda dispoñible bruta segundo o subgrao de urbanización. Galicia

No ano 2015 o indicador remuneración de asalariados sobre a renda dispoñible bruta toma o seu valor máis baixo na ZPP, tanto en Galicia coma nas provincias. Este indicador toma o valor máis elevado na ZDP en todas as provincias agás na Coruña, onde o valor máis alto corresponde á ZIP, aínda que está bastante próximo ao da ZDP.

En Galicia no ano 2010 a diferenza entre a ZDP, onde o indicador toma o valor máis alto, e a ZPP baixa, onde toma o valor máis baixo, era de 33,2 puntos. Esta diferenza decreceu ao longo do tempo e no ano 2015 é de 28,6.


Remuneración de asalariados sobre a renda dispoñible bruta segundo o subgrao de urbanización. Galicia

Definicións, fontes e máis información

Definicións

Máis definicións de interese

Descarga de datos

Fontes de información

IGE. Elaboración propia a partir de: IGE. Contas de distribución da renda dos fogares por concellos

Compartir: