Cotizacións sociais sobre a renda dispoñible bruta

ZDP: Zona densamente poboada; ZIP: Zona intermedia; ZPP: Zona pouco poboada

Información para Galicia e provincias segundo o grao de urbanización

Cotizacións sociais sobre a renda dispoñible bruta segundo o grao de urbanización. Información para Galicia e provincias. Ano 2009


Información para Galicia segundo o subgrao de urbanización

Cotizacións sociais sobre a renda dispoñible bruta segundo o subgrao de urbanización. Galicia

O indicador das cotizacións socias sobre a renda dispoñible bruta, toma no ano 2009 o seu valor máis baixo na ZPP, tanto en Galicia como nas provincias. O valor máis alto do indicador acádase no ano 2009 na ZDP en todas as provincias agás na Coruña onde a ZIP presenta un valor do indicador máis elevado que a ZDP.

O indicador presenta unha tendencia lixeiramente crecente para todas as subzonas, agás na ZDP, onde o indicador diminúe a partir de 2005 ata situarse en 2009 nun valor similar ao da ZIP alta. De feito, a partir do ano 2005 a ZIP alta toma valores superiores á ZDP, agás no último ano da serie.


Cotizacións sociais sobre a renda dispoñible bruta segundo o subgrao de urbanización. Galicia

Definicións, fontes e máis información

Definicións

Máis definicións de interese

Descarga de datos

Fontes de información

IGE. Elaboración propia a partir de: IGE. Contas de distribución da renda dos fogares por concellos

Compartir: