Afiliacións á Seguridade Social segundo grupos de idade

ZDP: Zona densamente poboada; ZIP: Zona intermedia; ZPP: Zona pouco poboada

Información para Galicia segundo o grao de urbanización

Afiliacións á Seguridade Social segundo grupos de idade, xénero e grao de urbanización

As afiliacións á Seguridade Social en Galicia no ano 2019 amosan un comportamento moi similar entre as tres zonas de urbanización, densamente poboada (ZDP), intermedia (ZIP) e pouco poboada (ZPP). O grupo de idade con maior número de persoas afiliadas, tanto de homes coma de mulleres, nas tres zonas é o de 40-44 anos, con entre o 17,2% das afiliacións na ZIP e o 15% na ZPP (a porcentaxe correspondente á ZDP atópase a medio camiño entre ambas, situándose no 16,5%). Nas tres zonas se observa o mesmo fenómeno, moi relacionado coa estrutura demográfica da poboación galega: entre 2009 e 2019 diminúe a porcentaxe de persoas afiliadas nas idades novas e aumenta a partir do grupo de 40-44 anos.

A zona pouco poboada presenta unhas características específicas en canto á estrutura das persoas afiliadas por grupos de idade porque mentres que na ZDP e na ZIP a partir dun grupo de idade (35-39 para a ZDP, 30-34 para a ZIP no ano 2009, 40-44 no ano 2019 en ambas zonas) o peso das persoas afiliadas dese grupo de idade baixa a medida que aumenta o grupo de idade, na ZPP a porcentaxe de persoas afiliadas nos grupos de idade entre os 35-39 e os 50-54 mantense practicamente constante, tanto para os homes como para as mulleres.

Pirámide de idades das afiliacións á Seguridade Social para os anos 2009 e 2019 para os distintos graos de urbanización

Grao de urbanización: ZDP

Grao de urbanización: ZIP

Grao de urbanización: ZPP

Información para Galicia segundo o subgrao de urbanización

Porcentaxe de afiliacións á Seguridade Social segundo grupos de idade e subgrao de urbanización

Os grupos de idade de 20 a 39 anos e de 40 a 59 anos acumulan máis do 90% das afiliacións á Seguridade Social no ano 2019 en Galicia en todas as subzonas establecidas polo subgrao de urbanización excepto na ZPP intermedia e na ZPP baixa, onde non chega a alcanzarse o valor do 90%.

No período 2013-2019 obsérvase unha diminución da porcentaxe de afiliacións no grupo de idade de 20 a 39 anos en todas as subzonas de urbanización. Aínda que non existen diferenzas moi significativas entre subzonas, cómpre resaltar que os valores máis altos acádanse en todo o período nas zonas ZIP baixa e ZPP alta (agás no 2019, onde é a ZPP intermedia a que rexistra a porcentaxe máis elevada de afiliacións neste grupo de idade); pola contra, os máis baixos rexístranse na ZPP baixa ata o ano 2015 e a partir deste ano na ZDP.

Polo que respecta á porcentaxe de afiliacións no grupo de idade de 40 a 59 anos, cómpre resaltar en primeiro lugar que, ao contrario que no grupo de idade de 20 a 39 anos, esta aumenta ao longo do período 2013-2019 en todas as subzonas de urbanización.


Porcentaxe de afiliacións á Seguridade Social do grupo de idade 20-39

Porcentaxe de afiliacións á Seguridade Social do grupo de idade 40-59

Definicións, fontes e máis información

Definicións

Máis definicións de interese

Descarga de datos

Fontes de información

IGE. Elaboración propia a partir dos ficheiros de afiliacións e contas de cotización facilitados pola Seguridade Social


Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.
Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies
     De acordo
Compartir: