Rendemento medio declarado no IRPF

ZDP: Zona densamente poboada; ZIP: Zona intermedia; ZPP: Zona pouco poboada

Información para Galicia e provincias segundo o grao de urbanización

Rendemento medio declarado no IRPF segundo o grao de urbanización. Información para Galicia e provincias. Ano 2015

Información para Galicia segundo o subgrao de urbanización

Rendemento medio declarado no IRPF segundo o subgrao de urbanización. Galicia

O rendemento medio declarado no IRPF presenta unha relación directa co grao e co subgrao de urbanización, de xeito que crece a medida que aumenta o nivel de urbanización. Así, no ano 2015 o rendemento medio declarado no IRPF varía entre o valor máximo da ZDP (19.588,1 euros) e o mínimo da ZPP baixa (10.547,8 euros).

En canto á evolución temporal, aínda que o rendemento medio declarado no IRPF decrece no período 2008-2012 en todas as subzonas, a partir de 2013 comeza a aumentar. A zona na que máis se incrementou o rendemento medio declarado en termos relativos entre 2012 e 2015 foi a ZDP (un 6,7%). No ano 2015 este indicador aumentou entre un 6,9% na ZDP e un 1,9% na ZPP intermedia; a única zona na que diminúe o rendemento medio declarado entre 2014 e 2015 é a ZPP baixa.


Rendemento medio declarado no IRPF segundo o subgrao de urbanización

Definicións, fontes e máis información

Definicións

Máis definicións de interese

Descarga de datos

Fontes de información

IGE. Elaboración propia a partir de información subministrada directamente pola Agencia Estatal de la Administración Tributaria

Compartir: