Rendemento medio declarado no IRPF

ZDP: Zona densamente poboada; ZIP: Zona intermedia; ZPP: Zona pouco poboada

Información para Galicia e provincias segundo o grao de urbanización

Rendemento medio declarado no IRPF segundo o grao de urbanización. Información para Galicia e provincias. Ano 2014

Información para Galicia segundo o subgrao de urbanización

Rendemento medio declarado no IRPF segundo o subgrao de urbanización. Galicia

O rendemento medio declarado no IRPF presenta unha relación directa co grao e co subgrao de urbanización, de xeito que crece a medida que aumenta o nivel de urbanización. Así, no ano 2014 o rendemento medio declarado no IRPF varía entre o valor máximo da ZDP (18.321,9 euros) e o mínimo da ZPP baixa (11.768,2 euros).

En canto á evolución temporal, aínda que o rendemento medio declarado no IRPF crece no período 2004-2008 en todas as subzonas, a partir de 2008 comeza a diminuír. A zona na que máis se reduciu o rendemento medio declarado en termos relativos entre 2008 e 2014 foi a ZDP (un 14,6%). No último ano considerado este indicador aumentou entre un 0,6% na ZIP alta e un 2,5% na ZPP baixa; a única zona na que diminúe o rendemento medio declarado entre 2013 e 2014 é a ZDP.


Rendemento medio declarado no IRPF segundo o subgrao de urbanización

Definicións, fontes e máis información

Definicións

Máis definicións de interese

Descarga de datos

Fontes de información

IGE. Elaboración propia a partir de información subministrada directamente pola Agencia Estatal de la Administración Tributaria

Compartir: