Conmemoración do trinta aniversario da Lei de Estatística de Galicia

Imaxes da xornada 18/07/2018