Galicia en cifras. Anuario 2006

Índice

1. Territorio, recursos naturais e medio

2. Poboación

3. Sanidade

4. Educación, cultura e lecer

5. Mundo laboral

6. Benestar e participación social

7. Sector agrario, pesca e acuicultura

8. Enerxía, industria, e construción

9. Servizos de mercado

10. Administración pública

11. Mercados e prezos

12. Actividade empresarial

13. Sistema de contas

14. Sociedade da información, ciencia e tecnoloxía

15. Anexo. Datos municipais

14-03-2008