Definicións

Cifras poboacionais de referencia

Residente

Considérase residente a toda persoa física que ten a súa residencia habitual nun dos concellos da Comunidade Autónoma de Galicia


Compartir: