Padrón de españois residentes no estranxeiro (PERE)

Definicións

Padrón de españois residentes no estranxeiro (PERE)

Padrón de españois residentes no estranxeiro (PERE)

É un rexistro administrativo onde constan as persoas que teñen a nacionalidade española e viven habitualmente fóra de España, independentemente que sexa ou non a súa única nacionalidade.
O PERE elabórase cos datos existentes no rexistro de matrícula de cada oficina consular de carreira ou sección consular das misións diplomáticas. No artigo 2 do Real Decreto 3425/2000, do 15 de decembro sobre inscrición dos españois nos rexistros de matrícula das oficinas consulares no estranxeiro, establécese que:

  1. Os españois que residan habitualmente no estranxeiro e aqueles que trasladen alí a súa residencia habitual deberán inscribirse no rexistro de matrícula da oficina consular ou da sección consular da misión diplomática que corresponda á circunscrición onde se atopen
  2. O pai ou a nai deberán solicitar a inscrición dos seus fillos menores de idade suxeitos a súa patria potestade se están na súa compañía. A mesma obriga incumbe aos titores respecto dos seus pupilos.


Compartir: