Definicións

Concertación laboral

Conciliacións

É o intento obrigatorio de acordo entre os intereses en conflito dos traballadores e empresas, con participación da Administración e como procedemento previo á vida xudicial. Poden ser individuais ou colectivas. En ambos casos as conciliacións resolvénse:

  • Con avinza: cando se chega a acordo entre as partes.
  • Sen avinza: cando non se acada acordo entre as partes.
  • Intentadas sen efecto: cando non compareza a parte ou as partes demandadas.
  • Tidas por non presentadas: cando, debidamente citadas as partes, a promotora non comparece no acto.
  • Desistidas: cando compareza a parte promotora, para o único efecto de desistir do conflito producido.
  • Outros tipos: reclamación improcedente recibida por correo e debidamente rexistrada, etc.


Convenio colectivo

É o acordo asinado polas comisións negociadoras e inscrito no rexistro de convenios colectivos da autoridade laboral competente. Para efectos estatísticos, recóllense tanto os convenios firmados, como as revisións de carácter anual que se realizan para aqueles convenios de vixencia de dos ou máis anos. Tamén se inclúen as adhesións, arbitraxes voluntarias, extensións de convenios e outros acordos rexistrados con eficacia xeral de convenio, así como os pactos de eficacia limitada ou convenios extraestatutarios na medida na que se ten coñecemento dos seus datos, posto que, aínda que formalmente non teñen recoñecida eficacia de convenio, a entidade económica que teñen algúns destes pactos así o aconsella. Segundo o ámbito do convenio pode ser:

  • Convenios de empresa: engloban tanto os convenios que afectan a todo o cadro de persoal dunha empresa como a parte dela. Identifícase cada convenio cunha empresa, non obstante, algunhas empresas teñen máis dun convenio polo que o número destas pode estar sobrevalorado.

  • Convenios doutro ámbito: refírense aos convenios de ámbito superior á empresa.
    Os convenios tanto de empresa como doutro ámbito, poden ser provinciais, cando afectan unha soa provincia; autonómicos, cando afectan a máis dunha provincia dunha mesma comunidade autónoma; ou interautonómicos, cando afectan a máis dunha provincia pertencente a máis dunha comunidade autónoma.Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.
Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies
     De acordo
Compartir: