Definicións

Matrimonios

Matrimonio

O concepto estatístico de matrimonio empregado é o do matrimonio inscrito no Rexistro Civil.


Compartir: