Definicións


Traballador autónomo:

Defínense como os propietarios ou copropietarios das empresas non constituídas en sociedades na que traballan.

Operacións relacionadas
Contas económicas anuais
Matriz de Contabilidade Social
Conta satélite da cultura
Contas económicas trimestrais
Compartir: