Padrón municipal de habitantes e Nomenclátor


Poboación por sexo e lugar de nacemento. Ano 2017

Unidade: Persoas
Espazo=A Coruña
  TotalHomesMulleres
Total 1.120.294 537.311 582.983
Outra Comunidade Autónoma 60.563 29.817 30.746
Galicia 973.908 467.724 506.184
A Coruña 897.846 432.971 464.875
Lugo 33.335 14.879 18.456
Ourense 14.164 6.536 7.628
Pontevedra 28.563 13.338 15.225
Estranxeiro 85.779 39.748 46.031
Antigos territorios españois 44 22 22

Fonte: INE. Padrón Municipal de Habitantes
Nota: Noutra CCAA non se inclúen os nacidos en antigos territorios españois.
Datos definitivos. A data de referencia dos datos é o día 1 de xaneiro.

22-01-2018
Compartir: