Padrón municipal de habitantes e Nomenclátor


Poboación por sexo e lugar de nacemento. Ano 2017

Unidade: Persoas
Espazo=Lugo
  TotalHomesMulleres
Total 333.511 161.715 171.796
Outra Comunidade Autónoma 22.434 10.830 11.604
Galicia 288.132 139.934 148.198
A Coruña 9.600 4.504 5.096
Lugo 271.404 132.116 139.288
Ourense 3.302 1.577 1.725
Pontevedra 3.826 1.737 2.089
Estranxeiro 22.942 10.949 11.993
Antigos territorios españois 3 2 1

Fonte: INE. Padrón Municipal de Habitantes
Nota: Noutra CCAA non se inclúen os nacidos en antigos territorios españois.
Datos provisionais. A data de referencia dos datos é o día 1 de xaneiro

26-04-2017
Compartir: