Padrón municipal de habitantes e Nomenclátor


Poboación por sexo e lugar de nacemento. Ano 2018

Unidade: Persoas
Espazo=Lugo
  TotalHomesMulleres
Total 331.232 160.607 170.625
Outra Comunidade Autónoma 22.587 10.913 11.674
Galicia 284.915 138.402 146.513
A Coruña 9.642 4.542 5.100
Lugo 268.113 130.534 137.579
Ourense 3.316 1.570 1.746
Pontevedra 3.844 1.756 2.088
Estranxeiro 23.726 11.290 12.436
Antigos territorios españois 4 2 2

Fonte: INE. Padrón Municipal de Habitantes
Nota: Noutra CCAA non se inclúen os nacidos en antigos territorios españois.
Datos definitivos. A data de referencia dos datos é o día 1 de xaneiro.

25-04-2018
Compartir: