Padrón municipal de habitantes e Nomenclátor


Poboación por sexo e grupos quinquenais de idade. Ano 2017

Unidade: Persoas
Espazo=Galicia
  TotalHomes Mulleres
Total 2.708.339 1.304.392 1.403.947
0-4 99.400 51.272 48.128
5-9 113.694 58.674 55.020
10-14 110.577 56.706 53.871
15-19 105.293 54.196 51.097
20-24 112.757 57.605 55.152
25-29 129.879 65.798 64.081
30-34 159.645 80.098 79.547
35-39 210.579 105.738 104.841
40-44 223.146 111.444 111.702
45-49 212.323 105.119 107.204
50-54 199.855 97.828 102.027
55-59 192.527 93.787 98.740
60-64 172.725 83.567 89.158
65-69 162.902 77.429 85.473
70-74 152.003 69.674 82.329
75-79 113.807 49.260 64.547
80-84 120.493 47.875 72.618
85 e máis 116.734 38.322 78.412

Fonte: INE. Padrón Municipal de Habitantes
Nota: Datos definitivos.A data de referencia dos datos é o día 1 de xaneiro
22-01-2018
Compartir: