Padrón municipal de habitantes e Nomenclátor


Poboación por sexo e grupos quinquenais de idade. Ano 2018

Unidade: Persoas
Espazo=Galicia
  TotalHomes Mulleres
Total 2.700.970 1.300.219 1.400.751
0-4 97.275 50.031 47.244
5-9 112.763 58.282 54.481
10-14 112.700 57.769 54.931
15-19 106.149 54.619 51.530
20-24 110.242 56.301 53.941
25-29 126.508 64.159 62.349
30-34 151.617 75.908 75.709
35-39 201.244 100.812 100.432
40-44 224.642 112.261 112.381
45-49 213.467 105.642 107.825
50-54 202.688 99.252 103.436
55-59 193.604 94.404 99.200
60-64 175.220 84.505 90.715
65-69 165.192 78.648 86.544
70-74 154.610 71.017 83.593
75-79 114.259 49.752 64.507
80-84 116.673 46.451 70.222
85 e máis 122.117 40.406 81.711

Fonte: INE. Padrón Municipal de Habitantes
Nota: Os datos do ano 2018 son provisionais. A data de referencia dos datos é o día 1 de xaneiro
24-04-2018
Compartir: