Padrón municipal de habitantes e Nomenclátor


Poboación por sexo e grupos quinquenais de idade. Ano 2017

Unidade: Persoas
Espazo=Galicia
  TotalHomes Mulleres
Total 2.707.700 1.304.120 1.403.580
0-4 99.240 51.199 48.041
5-9 113.670 58.667 55.003
10-14 110.557 56.705 53.852
15-19 105.210 54.155 51.055
20-24 112.726 57.590 55.136
25-29 129.838 65.784 64.054
30-34 159.602 80.082 79.520
35-39 210.539 105.720 104.819
40-44 223.107 111.432 111.675
45-49 212.286 105.098 107.188
50-54 199.825 97.816 102.009
55-59 192.504 93.777 98.727
60-64 172.699 83.552 89.147
65-69 162.876 77.416 85.460
70-74 151.989 69.671 82.318
75-79 113.795 49.252 64.543
80-84 120.483 47.872 72.611
85 e máis 116.754 38.332 78.422

Fonte: INE. Padrón Municipal de Habitantes
Nota: Datos provisionais.A data de referencia dos datos é o día 1 de xaneiro
26-04-2017
Compartir: