Padrón municipal de habitantes e Nomenclátor


Poboación por sexo e grupos quinquenais de idade. Ano 2017

Unidade: Persoas
Espazo=A Coruña
  TotalHomes Mulleres
Total 1.120.294 537.311 582.983
0-4 42.617 21.930 20.687
5-9 48.007 24.824 23.183
10-14 45.834 23.504 22.330
15-19 43.244 22.272 20.972
20-24 45.474 23.022 22.452
25-29 52.731 26.641 26.090
30-34 66.286 33.086 33.200
35-39 88.618 44.309 44.309
40-44 94.407 47.072 47.335
45-49 89.051 43.612 45.439
50-54 83.935 40.763 43.172
55-59 79.838 38.662 41.176
60-64 71.740 34.449 37.291
65-69 67.961 31.839 36.122
70-74 62.943 28.566 34.377
75-79 45.799 19.841 25.958
80-84 47.836 18.780 29.056
85 e máis 43.973 14.139 29.834

Fonte: INE. Padrón Municipal de Habitantes
Nota: Datos definitivos.A data de referencia dos datos é o día 1 de xaneiro
22-01-2018
Compartir: