Padrón municipal de habitantes e Nomenclátor


Poboación por sexo e grupos quinquenais de idade. Ano 2017

Unidade: Persoas
Espazo=A Coruña
  TotalHomes Mulleres
Total 1.119.905 537.125 582.780
0-4 42.514 21.873 20.641
5-9 47.995 24.820 23.175
10-14 45.825 23.503 22.322
15-19 43.194 22.243 20.951
20-24 45.454 23.014 22.440
25-29 52.707 26.625 26.082
30-34 66.256 33.075 33.181
35-39 88.590 44.296 44.294
40-44 94.381 47.066 47.315
45-49 89.029 43.601 45.428
50-54 83.927 40.761 43.166
55-59 79.823 38.656 41.167
60-64 71.728 34.440 37.288
65-69 67.947 31.831 36.116
70-74 62.937 28.565 34.372
75-79 45.794 19.838 25.956
80-84 47.830 18.777 29.053
85 e máis 43.974 14.141 29.833

Fonte: INE. Padrón Municipal de Habitantes
Nota: Datos provisionais.A data de referencia dos datos é o día 1 de xaneiro
26-04-2017
Compartir: