Padrón municipal de habitantes e Nomenclátor


Poboación por sexo e grupos quinquenais de idade. Ano 2018

Unidade: Persoas
Espazo=Lugo
  TotalHomes Mulleres
Total 331.232 160.607 170.625
0-4 10.624 5.380 5.244
5-9 11.432 5.814 5.618
10-14 11.286 5.747 5.539
15-19 11.291 5.822 5.469
20-24 12.525 6.351 6.174
25-29 15.184 7.748 7.436
30-34 18.478 9.302 9.176
35-39 22.812 11.622 11.190
40-44 24.258 12.195 12.063
45-49 24.239 11.951 12.288
50-54 25.097 12.484 12.613
55-59 25.378 12.747 12.631
60-64 22.801 11.606 11.195
65-69 20.452 10.303 10.149
70-74 19.589 9.203 10.386
75-79 16.518 7.223 9.295
80-84 18.299 7.594 10.705
85 e máis 20.969 7.515 13.454

Fonte: INE. Padrón Municipal de Habitantes
Nota: Os datos do ano 2018 son provisionais. A data de referencia dos datos é o día 1 de xaneiro
24-04-2018
Compartir: