Padrón municipal de habitantes e Nomenclátor


Poboación por sexo e grupos quinquenais de idade. Ano 2017

Unidade: Persoas
Espazo=Lugo
  TotalHomes Mulleres
Total 333.511 161.715 171.796
0-4 10.781 5.466 5.315
5-9 11.407 5.792 5.615
10-14 11.018 5.690 5.328
15-19 11.354 5.827 5.527
20-24 12.984 6.606 6.378
25-29 15.789 7.990 7.799
30-34 19.198 9.693 9.505
35-39 23.619 12.084 11.535
40-44 24.084 12.019 12.065
45-49 24.595 12.180 12.415
50-54 25.253 12.565 12.688
55-59 25.035 12.610 12.425
60-64 22.352 11.419 10.933
65-69 20.185 10.082 10.103
70-74 19.608 9.171 10.437
75-79 16.703 7.293 9.410
80-84 19.023 7.887 11.136
85 e máis 20.523 7.341 13.182

Fonte: INE. Padrón Municipal de Habitantes
Nota: Datos provisionais.A data de referencia dos datos é o día 1 de xaneiro
26-04-2017
Compartir: