Padrón municipal de habitantes e Nomenclátor


Poboación por sexo e grupos quinquenais de idade. Ano 2017

Unidade: Persoas
Espazo=Lugo
  TotalHomes Mulleres
Total 333.634 161.775 171.859
0-4 10.813 5.489 5.324
5-9 11.409 5.791 5.618
10-14 11.022 5.690 5.332
15-19 11.370 5.834 5.536
20-24 12.992 6.611 6.381
25-29 15.797 7.991 7.806
30-34 19.200 9.694 9.506
35-39 23.622 12.086 11.536
40-44 24.090 12.021 12.069
45-49 24.601 12.181 12.420
50-54 25.261 12.569 12.692
55-59 25.037 12.612 12.425
60-64 22.361 11.423 10.938
65-69 20.188 10.085 10.103
70-74 19.614 9.174 10.440
75-79 16.708 7.296 9.412
80-84 19.026 7.888 11.138
85 e máis 20.523 7.340 13.183

Fonte: INE. Padrón Municipal de Habitantes
Nota: Datos definitivos.A data de referencia dos datos é o día 1 de xaneiro
22-01-2018
Compartir: