Padrón municipal de habitantes e Nomenclátor


Poboación por sexo e grupos quinquenais de idade. Ano 2017

Unidade: Persoas
Espazo=Ourense
  TotalHomes Mulleres
Total 311.595 149.657 161.938
0-4 9.422 4.891 4.531
5-9 10.735 5.524 5.211
10-14 10.648 5.424 5.224
15-19 10.590 5.396 5.194
20-24 12.334 6.390 5.944
25-29 14.071 7.146 6.925
30-34 16.877 8.549 8.328
35-39 20.846 10.554 10.292
40-44 22.138 10.993 11.145
45-49 22.442 11.271 11.171
50-54 22.127 10.838 11.289
55-59 22.642 11.139 11.503
60-64 20.480 10.108 10.372
65-69 20.626 9.931 10.695
70-74 20.811 9.669 11.142
75-79 16.584 7.314 9.270
80-84 18.807 7.796 11.011
85 e máis 19.415 6.724 12.691

Fonte: INE. Padrón Municipal de Habitantes
Nota: Datos provisionais.A data de referencia dos datos é o día 1 de xaneiro
26-04-2017
Compartir: