Padrón municipal de habitantes e Nomenclátor


Poboación por sexo e grupos quinquenais de idade. Ano 2017

Unidade: Persoas
Espazo=Ourense
  TotalHomes Mulleres
Total 311.680 149.689 161.991
0-4 9.426 4.889 4.537
5-9 10.739 5.524 5.215
10-14 10.653 5.425 5.228
15-19 10.593 5.397 5.196
20-24 12.334 6.388 5.946
25-29 14.075 7.147 6.928
30-34 16.887 8.554 8.333
35-39 20.850 10.556 10.294
40-44 22.143 10.995 11.148
45-49 22.450 11.279 11.171
50-54 22.137 10.841 11.296
55-59 22.648 11.142 11.506
60-64 20.486 10.110 10.376
65-69 20.632 9.933 10.699
70-74 20.814 9.670 11.144
75-79 16.588 7.318 9.270
80-84 18.807 7.796 11.011
85 e máis 19.418 6.725 12.693

Fonte: INE. Padrón Municipal de Habitantes
Nota: Datos definitivos.A data de referencia dos datos é o día 1 de xaneiro
22-01-2018
Compartir: