Padrón municipal de habitantes e Nomenclátor


Poboación por sexo e grupos quinquenais de idade. Ano 2017

Unidade: Persoas
Espazo=Pontevedra
  TotalHomes Mulleres
Total 942.689 455.623 487.066
0-4 36.523 18.969 17.554
5-9 43.533 22.531 21.002
10-14 43.066 22.088 20.978
15-19 40.072 20.689 19.383
20-24 41.954 21.580 20.374
25-29 47.271 24.023 23.248
30-34 57.271 28.765 28.506
35-39 77.484 38.786 38.698
40-44 82.504 41.354 41.150
45-49 76.220 38.046 38.174
50-54 68.518 33.652 34.866
55-59 65.004 31.372 33.632
60-64 58.139 27.585 30.554
65-69 54.118 25.572 28.546
70-74 48.633 22.266 26.367
75-79 34.714 14.807 19.907
80-84 34.823 13.412 21.411
85 e máis 32.842 10.126 22.716

Fonte: INE. Padrón Municipal de Habitantes
Nota: Datos provisionais.A data de referencia dos datos é o día 1 de xaneiro
26-04-2017
Compartir: