Padrón municipal de habitantes e Nomenclátor


Poboación por sexo e grupos quinquenais de idade. Ano 2017

Unidade: Persoas
Espazo=Pontevedra
  TotalHomes Mulleres
Total 942.731 455.617 487.114
0-4 36.544 18.964 17.580
5-9 43.539 22.535 21.004
10-14 43.068 22.087 20.981
15-19 40.086 20.693 19.393
20-24 41.957 21.584 20.373
25-29 47.276 24.019 23.257
30-34 57.272 28.764 28.508
35-39 77.489 38.787 38.702
40-44 82.506 41.356 41.150
45-49 76.221 38.047 38.174
50-54 68.522 33.655 34.867
55-59 65.004 31.371 33.633
60-64 58.138 27.585 30.553
65-69 54.121 25.572 28.549
70-74 48.632 22.264 26.368
75-79 34.712 14.805 19.907
80-84 34.824 13.411 21.413
85 e máis 32.820 10.118 22.702

Fonte: INE. Padrón Municipal de Habitantes
Nota: Datos definitivos.A data de referencia dos datos é o día 1 de xaneiro
22-01-2018
Compartir: