Padrón municipal de habitantes e Nomenclátor


Poboación por sexo e grupos quinquenais de idade. Ano 2018

Unidade: Persoas
Espazo=Pontevedra
  TotalHomes Mulleres
Total 941.535 454.764 486.771
0-4 35.762 18.555 17.207
5-9 42.919 22.209 20.710
10-14 43.669 22.414 21.255
15-19 40.806 21.129 19.677
20-24 40.965 21.075 19.890
25-29 46.376 23.542 22.834
30-34 54.255 27.168 27.087
35-39 73.616 36.771 36.845
40-44 83.230 41.727 41.503
45-49 77.209 38.427 38.782
50-54 70.120 34.542 35.578
55-59 65.433 31.598 33.835
60-64 58.885 27.819 31.066
65-69 55.181 26.117 29.064
70-74 49.840 22.773 27.067
75-79 34.821 14.972 19.849
80-84 34.008 13.178 20.830
85 e máis 34.440 10.748 23.692

Fonte: INE. Padrón Municipal de Habitantes
Nota: Os datos do ano 2018 son provisionais. A data de referencia dos datos é o día 1 de xaneiro
24-04-2018
Compartir: