Indicadores demográficos


Indicadores demográficos. Ano 2015

  Taxa bruta de natalidadeNúmero medio de fillos por mullerIdade media á maternidadeTaxa bruta de mortalidadeTaxa bruta de nupcialidadeIdade media ao primeiro matrimonio. HomesIdade media ao primeiro matrimonio. Mulleres
Galicia 7,12 1,10 32,55 11,62 3,39 34,87 32,57
   A Coruña 7,44 1,13 32,71 11,19 3,71 34,85 32,58
   Lugo 6,44 1,10 32,00 15,19 2,91 35,32 32,58
   Ourense 5,79 1,03 32,09 14,75 2,64 35,05 32,31
   Pontevedra 7,43 1,09 32,63 9,81 3,43 34,93 32,59

Fonte: IGE. Indicadores demográficos
Nota: Non procede difundir os valores de comarcas ou concellos nos que é baixo o número de sucesos rexistrados
21-04-2017
Compartir: