Vocabulario estatístico. Galego - inglés

  Inglés
R  
rabenamento cut-off
racheiras runs
rango (posto) rank
razón ratio
rechamada call-back
recoñecemento de formas pattern recognition
recortar trim, to
refachos runs
regra rule
regresión regression
renda income
reservas stock
restrición restriction
resultado outcome
retroaxustamento backfitting
retropolación backcasting
revisita call-back
rexeitamento rejection
rexeitar reject, to
robustez robustness
ruído noise

25-03-2010
Compartir: