Vocabulario estatístico. Galego - inglés

  Inglés
S  
saldo dunha conta account balance
secuencial sequential
sela saddle
semente seed
sensibilidade sensitivity
serie series
significancia significance
significante significant
significativo significant
simétrico symmetric
simple (clasificación) one-way
sinerxía synergy
solapamento overlapping
suave smooth
suavidade smoothness
suavización smoothing
substituír plug in, to
suficiente sufficient
suficiente completo complete sufficient
suma dos/de cadrados sum-of-squares

25-03-2010
Compartir: