Vocabulario estatístico. Inglés - galego

  Galego
A  
absolutely continuous absolutamente continua
account conta
account balance saldo dunha conta
accuracy acuracia
additive aditivo
allocation asignación
almost sure case certa, case segura
analysis of variance (ANOVA) análise da varianza (AdaVa)
anchorage ancoraxe
aggregative index índice agregado
approach achegamento
association asociación
asymptotic asintótico
average medio
axis eixo

25-03-2010
Compartir: