Vocabulario estatístico. Inglés - galego

  Galego
G  
gap fenda
generalized variance function función de/das varianzas xeneralizadas
goodness-of-fit bondade do axustamento
gross domestic product GDP produto interno bruto PIB
grouping agrupamento

25-03-2010
Compartir: