Vocabulario estatístico. Inglés - galego

  Galego
M  
marginal marxinal
mean media, medio
measure medida
measurement medición, medida
median mediana
mode moda
modelization modelaxe
monotone monótono
moment momento
mutually exclusive excluentes mutuamente, mutuamente excluentes

25-03-2010
Compartir: