Vocabulario estatístico. Inglés - galego

  Galego
O  
odds vantaxe, disparidade
one-sided unilateral
one-tail unha aba, unilateral
one-way clasificación simple, dun factor
outcome resultado
outlier aberrante, discrepante, atípico, anómalo
overlapping solapamento, superposición, imbricación

25-03-2010
Compartir: