Vocabulario estatístico. Inglés - galego

  Galego
R  
range percorrido, amplitude
rank posto, rango
ranking ordenación
rate taxa, tipo, fracción
ratio razón
regression regresión
reject, to rexeitar
rejection rexeitamento
reliability fiabilidade
restriction restrición
robustness robustez
rule regra
runs test contraste de refachos, contraste de racheiras

25-03-2010
Compartir: