Taxas de actividade, ocupación e paro por sexo. Metodoloxía EPA 2005

Unidade: Porcentaxes
Actividade=Taxa de paro
  2013/III2013/IV
  TotalHomesMulleresTotalHomesMulleres
Galicia 21,6 21,8 21,4 22,0 22,3 21,5
   A Coruña 19,9 20,1 19,7 20,1 21,2 18,9
   Lugo 16,9 17,4 16,2 19,2 18,5 20,0
   Ourense 24,8 25,6 23,8 23,3 22,9 23,7
   Pontevedra 24,3 24,2 24,5 24,8 24,8 24,7

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
Nota: A partir do 1º trimestre do ano 2001, os datos reflicten a nova definición de paro (Regulamento 1897/2000 da CE) e, polo tanto, os valores de activos, parados e inactivos non son directamente comparables cos de anos anteriores. No primeiro trimestre de 2005 implantouse un procedemento centralizado para a realización das entrevistas telefónicas e reformuláronse algunhas das preguntas do cuestionario o que provocou unha ruptura nas series dalgunhas variables da EPA. Para máis información consultar as notas explicativas.
23-01-2014
Compartir: