Coñecemento e uso do galego


Persoas que saben falar en galego por sexo e idade. Galicia

Variables de corte:Espazo=Galicia
Variables en filas:  Sabe falar galego, Tempo, Idade
Variables en columnas:  Medidas, Sexo

  Porcentaxe
  Total 
Moito
      2003
            De 5 a 14 anos 56,98
      2008
            De 5 a 14 anos 45,02
      2013
            De 5 a 14 anos 40,08
      2018
            De 5 a 14 anos 38,03
Bastante
      2003
            De 5 a 14 anos 25,08
      2008
            De 5 a 14 anos 38,61
      2013
            De 5 a 14 anos 37,22
      2018
            De 5 a 14 anos 38,07
Pouco ou nada
      2003
            De 5 a 14 anos 17,94
      2008
            De 5 a 14 anos 16,36
      2013
            De 5 a 14 anos 22,70
      2018
            De 5 a 14 anos 23,90
Total
      2003
            De 5 a 14 anos 100,00
      2008
            De 5 a 14 anos 100,00
      2013
            De 5 a 14 anos 100,00
      2018
            De 5 a 14 anos 100,00

IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: os datos fan referencia á poboación de 5 ou máis anos.
Non se inclúe a poboación que non pode falar un idioma por enfermidade ou discapacidade.


(27-09-2019)
Compartir: