Índice de prezos ao consumo (IPC)


Índice de prezos de consumo (IPC) base 2016. Índice xeral e por grupos ECOICOP

Unidade: Índices e taxas de variación
Índice xeral e por grupos=Xeral
  EspañaGalicia
  Variación anual (%)Variación sobre o mes anterior (%)Variación anual (%)Variación sobre o mes anterior (%)
2017/Xaneiro 3 -0,5 3,2 -0,7
2017/Febreiro 3 -0,4 3,3 -0,4
2017/Marzo 2,3 0 2,7 0
2017/Abril 2,6 1 2,8 0,9
2017/Maio 1,9 -0,1 2,1 0
2017/Xuño 1,5 0 1,6 0
2017/Xullo 1,5 -0,7 1,7 -0,8
2017/Agosto 1,6 0,2 1,8 0,3
2017/Setembro 1,8 0,2 1,8 0,2
2017/Outubro 1,6 0,9 1,5 1,1
2017/Novembro 1,7 0,5 1,8 0,7
2017/Decembro 1,1 0 1,2 -0,1
2018/Xaneiro 0,6 -1,1 0,6 -1,3

Fonte: INE. Índice de precios de consumo. Extraído de http://www.ine.es
15-02-2018
Compartir: