Índice de prezos ao consumo (IPC)


Índice de prezos de consumo (IPC) base 2016. Índice xeral e por grupos ECOICOP

Unidade: Índices e taxas de variación
Índice xeral e por grupos=Xeral
  EspañaGalicia
  Variación anual (%)Variación sobre o mes anterior (%)Variación anual (%)Variación sobre o mes anterior (%)
2017/Decembro 1,1 0 1,2 -0,1
2018/Xaneiro 0,6 -1,1 0,6 -1,3
2018/Febreiro 1,1 0,1 0,9 0
2018/Marzo 1,2 0,1 1,1 0,1
2018/Abril 1,1 0,8 1,2 1
2018/Maio 2,1 0,9 2 0,8
2018/Xuño 2,3 0,3 2,3 0,3
2018/Xullo 2,2 -0,7 2,3 -0,8
2018/Agosto 2,2 0,1 2,2 0,2
2018/Setembro 2,3 0,2 2,3 0,3
2018/Outubro 2,3 0,9 2,3 1,1
2018/Novembro 1,7 -0,1 1,6 0
2018/Decembro 1,2 -0,4 1 -0,7

Fonte: INE. Índice de precios de consumo. Extraído de http://www.ine.es
15-01-2019
Compartir: