Proxeccións de fogares


Fogares segundo o seu tamaño. Áreas xeográficas. Proxeccións de fogares 2016-2031

Unidade: Fogares
Tamaño dos fogares=Total
  20162031
Galicia 1.060.660 1.032.437
15 A Coruña 442.521 432.567
   151 A Coruña suroriental 23.688 21.393
   152 Ferrol-Eume-Ortegal 79.193 71.354
   153 Área da Costa da morte 50.275 44.012
   154 A Barbanza-Noia 35.762 33.908
   155 Área da Coruña 179.924 185.923
   156 Área de Santiago 73.679 75.977
27 Lugo 133.077 122.498
   271 Lugo sur 20.580 17.709
   272 Lugo oriental 14.681 12.154
   273 Lugo central 69.345 66.754
   274 A Mariña 28.471 25.882
32 Ourense 130.435 119.023
   321 O Carballiño-O Ribeiro 18.439 15.541
   322 Ourense central 19.937 17.817
   323 Ourense sur 34.434 27.087
   324 Área de Ourense 57.624 58.578
36 Pontevedra 354.628 358.349
   361 Pontevedra nororiental 26.106 24.013
   362 Pontevedra sur 41.082 39.735
   363 Caldas-O Salnés 51.486 51.533
   364 O Morrazo 30.316 30.204
   365 Área de Pontevedra 46.063 48.740
   366 Área de Vigo 159.575 164.124

Fonte: IGE. Proxeccións de fogares
Nota: Datos referidos ao 1 de xaneiro de cada ano
23-12-2016
Compartir: