Movementos migratorios


Saldos migratorios segundo lugar da migración. Ano 2016

  GaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedra
Total 3.025 1.492 581 -200 1.152
Galicia - 460 -312 -397 249
A Coruña -460 - -284 -164 -12
Lugo 312 284 - -16 44
Ourense 397 164 16 - 217
Pontevedra -249 12 -44 -217 -
Resto de España -1.924 -774 -54 -316 -780
Andalucía -24 -56 6 -5 31
Aragón -29 -14 8 -9 -14
Asturias 166 72 28 11 55
Baleares -323 -109 -31 -56 -127
Canarias -313 -120 -25 -4 -164
Cantabria -40 -36 -4 -3 3
Castela e León 239 219 30 -34 24
Castela - A Mancha 57 26 1 3 27
Cataluña -154 -143 40 47 -98
Estremadura 11 21 -10 10 -10
Madrid -1.044 -443 -19 -196 -386
Murcia -31 2 -13 -1 -19
Navarra -37 -19 -9 4 -13
Valencia -296 -135 -52 -62 -47
País Vasco -60 -11 3 -8 -44
A Rioxa -31 -13 -4 -11 -3
Ceuta -14 -16 -1 -1 4
Melilla -1 1 -2 -1 1
Estranxeiro 4.949 1.806 947 513 1.683

Fonte: INE. Estadística de Variaciones Residenciales. Elaboración propia a partir dos ficheiros facilitados polo INE
Nota: No saldo migratorio co exterior, para os anos anteriores ao 2002, só se inclúen as inmigracións, debido a que ata o no 2002 a Estatística de variacións residenciais non incluía datos da emigración ao estranxeiro. A partir do ano 2006, na emigración ao estranxeiro inclúense as baixas por caducidade.
(-) Non procede

25-08-2017
Compartir: