Movementos migratorios


Emigracións segundo lugar de destino. Ano 2016

Nacionalidade=Total
  GaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedra
Total 88.242 37.467 9.344 13.645 27.786
Galicia 58.710 24.887 6.088 9.043 18.692
A Coruña 25.347 21.249 1.258 682 2.158
Lugo 5.776 974 3.984 340 478
Ourense 8.646 518 324 6.819 985
Pontevedra 18.941 2.146 522 1.202 15.071
Resto de España 18.745 7.679 2.447 2.668 5.951
Andalucía 1.808 961 171 204 472
Aragón 338 156 37 37 108
Asturias 958 318 363 101 176
Baleares 1.004 396 92 114 402
Canarias 2.328 974 143 164 1.047
Cantabria 320 147 49 42 82
Castela e León 1.521 460 252 387 422
Castela - A Mancha 535 206 72 92 165
Cataluña 2.365 886 379 413 687
Estremadura 245 89 40 20 96
Madrid 4.262 1.767 458 619 1.418
Murcia 400 232 48 25 95
Navarra 227 100 32 19 76
Valencia 1.341 560 173 220 388
País Vasco 893 347 108 174 264
A Rioxa 133 47 26 31 29
Ceuta 35 25 2 1 7
Melilla 32 8 2 5 17
Estranxeiro 10.787 4.901 809 1.934 3.143

Fonte: INE. Estadística de Variaciones Residenciales. Elaboración propia a partir dos ficheiros proporcionados polo INE
Nota: Na emigración externa, para os anos anteriores ao 2002, non se inclúe a emigración ao estranxeiro. A partir do ano 2006, na emigración ao estranxeiro inclúense as baixas por caducidade.
25-08-2017
Compartir: