Movementos migratorios


Inmigracións segundo lugar de procedencia. Ano 2016

Nacionalidade=Total
  GaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedra
Total 91.267 38.959 9.925 13.445 28.938
Galicia 58.710 25.347 5.776 8.646 18.941
A Coruña 24.887 21.249 974 518 2.146
Lugo 6.088 1.258 3.984 324 522
Ourense 9.043 682 340 6.819 1.202
Pontevedra 18.692 2.158 478 985 15.071
Resto de España 16.821 6.905 2.393 2.352 5.171
Andalucía 1.784 905 177 199 503
Aragón 309 142 45 28 94
Asturias 1.124 390 391 112 231
Baleares 681 287 61 58 275
Canarias 2.015 854 118 160 883
Cantabria 280 111 45 39 85
Castela e León 1.760 679 282 353 446
Castela - A Mancha 592 232 73 95 192
Cataluña 2.211 743 419 460 589
Estremadura 256 110 30 30 86
Madrid 3.218 1.324 439 423 1.032
Murcia 369 234 35 24 76
Navarra 190 81 23 23 63
Valencia 1.045 425 121 158 341
País Vasco 833 336 111 166 220
A Rioxa 102 34 22 20 26
Ceuta 21 9 1 0 11
Melilla 31 9 0 4 18
Estranxeiro 15.736 6.707 1.756 2.447 4.826

Fonte: INE. Estadística de Variaciones Residenciales. Elaboración propia a partir dos ficheiros facilitados polo INE
25-08-2017
Compartir: