Enquisa estrutural a fogares. Módulo xeral


Situación demográfica nos grandes concellos. Ano 2018

Unidade: Número e porcentaxe
  Concello de FerrolConcello da CoruñaConcello de Santiago de CompostelaConcello de LugoConcello de OurenseConcello de PontevedraConcello de Vigo
Número de fogares 27.659 105.740 39.216 39.017 42.130 32.290 114.585
Número medio de persoas no fogar 2,37 2,29 2,48 2,47 2,43 2,54 2,51
Porcentaxe de fogares segundo a tipoloxía
      Unipersoal 28,35 27,76 23,35 23,77 20,98 21,22 23,02
      Parella con fillos 34,66 29,28 31,37 33,52 31,69 33,68 35,54
      Parella sen fillos 21,45 24,50 22,88 20,77 24,77 26,25 21,56
      Monoparental 8,70 10,40 12,20 13,34 11,43 7,79 11,23
      Outro tipo 6,86 8,06 10,19 8,60 11,13 11,07 8,66
Porcentaxe de fogares compostos por persoas de 65 ou máis anos 28,04 24,30 18,40 20,11 24,89 22,25 20,01

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: Os datos refírense a 31 de decembro.
"Outro tipo" inclúe: "Sen núcleo", "Un núcleo e outros" e "Varios núcleos".

27-12-2019
Compartir: