Enquisa estrutural a fogares. Módulo xeral


Situación económica nos grandes concellos. Ano 2018

Unidade: Euros e porcentaxes
  Concello de FerrolConcello da CoruñaConcello de Santiago de CompostelaConcello de LugoConcello de OurenseConcello de PontevedraConcello de Vigo
Ingreso medio mensual por fogar (euros) 2.206 2.266 2.454 2.331 2.174 2.468 2.422
Porcentaxe de fogares segundo o intervalo de ingresos mensuais 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
   Ata 1.000,00 euros 19,24 16,85 17,36 18,66 20,22 14,04 14,55
   De 1.000,01 a 1.500,00 euros 17,45 18,09 14,90 16,67 15,26 13,95 13,49
   De 1.500,01 a 2.000,00 euros 13,23 14,37 13,13 14,95 17,20 14,79 15,60
   De 2.000,01 a 2.500,00 euros 19,70 15,40 12,30 14,95 14,61 16,68 14,84
   De 2.500,01 a 3.000,00 euros 7,71 11,07 13,56 10,04 10,86 13,12 13,45
   De 3.000,01 a 4.000,00 euros 11,57 13,24 13,11 9,79 12,91 12,39 15,40
   Máis de 4.000,00 euros 11,11 10,97 15,64 14,93 8,94 15,02 12,66
Estrutura de ingresos dos fogares (porcentaxes) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
   Traballo conta allea 52,68 52,75 59,25 56,59 53,99 61,75 57,41
   Traballo conta propia 8,68 9,91 8,53 9,74 7,66 8,13 8,70
   Prestacións 36,36 34,42 29,23 29,05 35,81 28,37 30,87
   Rendas e outros ingresos 2,27 2,92 2,99 4,62 2,54 1,75 3,01
Taxa de risco de pobreza (porcentaxes) 20,42 16,00 14,02 16,87 18,22 16,99 12,35

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: O número de fogares refírese a 31 de decembro.
27-12-2019
Compartir: