Enquisa estrutural a fogares. Módulo xeral


Gastos dos fogares nos grandes concellos. Ano 2018

Unidade: Número e euros
  Concello de FerrolConcello da CoruñaConcello de Santiago de CompostelaConcello de LugoConcello de OurenseConcello de PontevedraConcello de Vigo
HIPOTECA              
Porcentaxe de fogares que teñen gasto en hipoteca da vivenda principal (incidencia) 16,65 16,52 17,56 25,05 14,15 21,96 22,32
Gasto medio do fogar en hipoteca da vivenda principal (euros) 335,76 426,28 399,35 363,97 377,46 411,14 435,66
ALUGUER              
Porcentaxe de fogares que teñen gasto en aluguer da vivenda principal (incidencia) 19,15 29,04 21,56 19,81 21,95 20,04 19,25
Gasto medio do fogar en aluguer da vivenda principal (euros) 227,28 353,37 332,09 283,14 330,69 349,90 390,99

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: O número de fogares refírese a 31 de decembro.
27-12-2019
Compartir: