Enquisa estrutural a fogares. Módulo xeral


Taxa de risco de pobreza ou exclusión social (Estratexia Europa 2020) segundo o fogar teña ou non nenos e mozos a cargo

Unidade: Porcentaxe
Medidas=Taxa de risco de pobreza ou exclusión social (estratexia Europa 2020) Espazo=Galicia
  20192020
Fogares con nenos e mozos a cargo 20,61 22,60
Fogares sen nenos e mozos a cargo 17,41 17,03
Total 18,83 19,51

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: Nota: a poboación en risco de pobreza ou exclusión social é aquela que está nalgunha das seguintes situacións (ver metodoloxía):
- En risco de pobreza (o 60% da mediana dos ingresos por unidade de consumo)
- En carencia material severa
- Persoas de 0 a 59 anos en fogares con baixa intensidade laboral.
Considéranse "nenos e mozos a cargo" todos os menores de 18 anos e as persoas de 18 a 24 anos que non percibiron ingresos por traballo nin prestacións e que conviven, polo menos, cun dos pais.

28-12-2021
Compartir: